Bộ dao máy cắt thịt QW

11.000.000 VNĐ

Có các bộ lưỡi dao có sẵn:

  • 2.5mm
  • 3.5mm
  • 5mm

Đặt riêng:

  • 7mm
  • 8mm
  • 12mm
  • Khác (Liên hệ Hotline 0911.005.012)
Danh mục: