Máy thái thịt BigStar – Tổng hợp các loại máy cắt thịt

VNĐ

  • Máy thái thịt bò tái JZ
  • Máy thái thịt tươi sống DQ-1
  • Máy thái thịt thay được bộ dao QX
  • Máy cắt thịt chín thịt đông lạnh ES-250
  • Máy cắt thịt chín tự động SL-300E